S210B001 Sociologija

Dėstant sociologijos dalyką: 1) studentai supažindinami su sociologijos mokslo samprata, objektu, struktūra, raida, šiuolaikinės sociologijos teorijomis; 2) aptariama visuomenės socialinė struktūra, socialinės grupės, organizacijos bei institutai; 3) analizuojami kolektyvinio elgesio socialiniai modeliai, demografijos procesai, gyventojų dinamika ir jos veiksniai