P001B004 Matematika 1

Šis kursas suteikia besimokantiesiems žinių iš kompleksinių skaičių, tiesinių lygčių sistemų, vektorių, funkcijos ir jos ribos, išvestinių, integralų, ; padeda įgyti įgūdžius, kurie yra reikalingi spręsti tiesinių lygčių sistemas, skaičiuoti funkcijos ribą, išvestinę, integralus, plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant paprasčiausius matematinius modelius, tiriant funkcijas ir analizuojant jų grafikus, taikant integralą geometriniuose, fizikiniuose, mechanikos uždaviniuose.