T002B046 Pažintinė praktika

Pažintinės praktikos metu įtakojamas galutinis studentų apsisprendimas pasirinktai profesijai. Studentai įtvirtina jau gautas Statybinių medžiagų dalyko teorines žinias apie šiuolaikinių ir istorinių statybinių medžiagų parinkimo principus ir jų naudojimo galimybes. Suteikiamos pirminės žinios apie nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių restauravimo medžiagas, paveldosaugos įmonėse diegiamas tvarkybos darbų technologijas, tvarkybos darbų organizavimą.