S110B008 Teisė

Šis dalykas suteikia studentui žinių apie teisės normas įtvirtinančių valstybinės valdžios institucijų organizavimo principus, teisės aktų leidybos ypatumus, teisinę piliečių padėtį, darbo, civilinius santykius bei profesinę veiklą reglamentuojančius LR ir ES teisės aktus, formuoja ir ugdo gebėjimus analizuoti teisinius dokumentus ir taikyti juos praktikoje.