T230B021 Statybinės medžiagos

Studijuojant dalyką suteikiamos žinios apie medžiagų kilmę, cheminę, mineraloginę sudėtį. Supažindinama su statybinių medžiagų gamybos technologinių procesų parametrais, žaliavų paruošimu, gaunamų produktų struktūra ir savybėmis. Išmokstama suprasti medžiagų sudėties, struktūros ir eksploatacinių sąlygų tarpusavio priklausomybę bei įvertinti procesus vykstančius ir nulemiančius galutinio produkto savybes. Supažindinama su kelių tiesimo ir statinių inžinerijoje naudojamų produktų standartizacija, darniųjų standartų reikalavimais medžiagų ir dirbinių savybėms, naudojimo ypatumais. Suteikiami įgūdžiai naudotis šiuolaikinės instrumentinės analizės galimybėmis, įsisavinti tyrimo metodus, apdoroti gautus rezultatus, daryti išvadas. Suteikiamos žinios apie inžinerinės veiklos poveikį aplinkos procesams, formuojama studentų erudicija bei pasaulėžiūra.