T230B025 Kelių projektiniai sprendimai 1

∑ = 0,6 KA + 0,4 LD

KA - kontroliniai darbai, LD - praktiniai darbai

Studentams suteikiamos žinios apie pagrindinius kelio elementus jų projektavimo sąlygas, gebės apdoroti ir susisteminti alternatyvius sprendinius. Išmanys aplinkos veiksnių įtaką kelio funkcionalumui. Remiantis surinktais duomenimis gebės sudaryti nesudėtingą kelio ir jo statinių projektą, bei gebės parinkti reikalingą inžinerinę įrangą.