Modulio T210B014 Inžinerinė grafika ir kompiuterinė braižyba

kompiuterinės braižybos dalis

Supažindinama su automatizuota brėžinių projektavimo sistema AutoCAD, jos taikymu, grafinių dokumentų (brėžinių) rengimo principais, geometrinių elementų projektavimo metodais, pagrindinėmis braižymo, konstravimo ir redagavimo komandomis.