P001B007 Matematika 2

Šis kursas suteikia, pagilina ir susistemina studentų matematikos žinias, apimančias matematinę analizę, diferencialinį ir integralinį skaičiavimus, diferencialines lygtis, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus skaičiuoti ribas, išvestines, integralus, imties skaitines charakteristikas, spręsti diferencialines lygtis; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudaryti matematiniams modeliams, sprendžiant diferencialines  lygtis, pritaikant integralinį skaičiavimą, analizuojant statistinius duomenis ir interpretuojant gautus rezultatus.