P001B004 Matematika 1

Šis kursas suteikia, pagilina ir susistemina studentų matematikos žinias, apimančias tiesinę algebrą, tiesinį programavimą, vektorius, diferencialinį ir integralinį skaičiavimus; padeda įgyti įgūdžius, reikalingus spręsti tiesinių lygčių ir nelygybių sistemas, skaičiuoti funkcijos ribą, išvestinę, neapibrėžtinį ir apibrėžtinį integralus; plėtoja gebėjimus, reikalingus sudarant matematinius modelius ir ieškant optimalaus sprendimo tiesinių lygčių sistemų, tiesinio programavimo uždaviniuose, tiriant funkcijas ir analizuojant jų grafikus, taikant apibrėžtinį integralą geometriniuose, fizikiniuose, mechanikos uždaviniuose.