H595B005 Užsienio kalba (rusų k. 1)

Modulio tikslas - įtvirtinti gebėjimą vartoti inžinerinę žodinę/rašytinę užsienio kalbą, suteikiant užsienio kalbos žinių inžinerinės profesijos tikslams pasiekti, platesnei erudicijai ugdyti, vertinti, interpretuoti informaciją ir duomenis, juos užrašant ir dokumentuojant užsienio kalba.