H530B004 Užsienio kalba (vokiečių k. 1)

Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei vokiečių kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis, juos sistemiškai užrašant ir dokumentuojant; parengti iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.