T220B003 Geotechnika

įsisavinamos žinios apie gruntų mechanikos ir geotechnikos paskirtį kelių tiesimo ir paveldo statinių inžinerijoje. Įgyjami gebėjimai apdoroti geologinius duomenis pagal statybos normas, ugdomi pažintiniai gebėjimai analizuojant, sisteminant ir vertinant projektavimo duomenis, suteikiamos žinios parenkant atraminių statinių pamatų konstrukcijas, braižant ir skaitant brėžinius, formuojami praktiniai gebėjimai tiek analitiškai, tiek kompiuteriu apskaičiuojant pamatų konstrukcijų deformacijas bei pamatus veikiančias apkrovas, įvertinant pylimo šlaitų stabilumą, parenkant plokščiųjų pamatų, kelio sankasų, vandens ir kt. pralaidų konstrukcijas pagal liaunų pamatų projektavimo principus.