T230B020 Inžinerinė grafika

Supažindinama su inžinerinės grafikos pagrindais. Praktinių užsiėmimų metu lavinamas erdvinis ir loginis mąstymas, ugdomas gebėjimas braižyti bei skaityti įvairius brėžinius, mokoma naudotis braižymo įrankiais ir priemonėmis, nagrinėjami projektavimo metodai ir standartai bei norminiai reikalavimai brėžiniams. Dalyko turinys grindžiamas braižomosios geometrijos bei projekcinės braižybos pagrindų įtvirtinimu.