H570B006 Užsienio kalba (anglų k. 1)

Supažindinama su profesine anglų kalba. Formuojami gebėjimai vartoti terminus ir leksines konstrukcijas, būdingas inžinerinei anglų kalbai, komunikuojant konkrečioje profesinėje srityje, vertinant, interpretuojant ir sisteminant informaciją ir duomenis; parengti iliustruotą pateiktį žodžiu ir raštu profesine tematika.