P002B003 Fizika

Tikslas


Suteikti žinias apie fizikinius reiškinius bei dėsnius, įvairiai judančio kūno kinematines ir dinamines charakteristikas, fotometrijos dydžius, garso, patalpų mikroklimato parametrus, medžiagų šilumines sąvybes, įvertinant šiuolaikiniams pastatams keliamus reikalavimus.


Anotacija

Dalyko kursas suteikia žinių apie slenkamojo, sukamojo judėjimo, mechaninių svyravimų dėsningumus, elektrinius, elektromagnetinius reiškinius, mechanikos, elektrostatikos, elektromagnetizmo, termodinamikos dėsnius. Studentai studijavę šį modulį susipažins su pagrindiniais fizikiniais procesais veikiančiais pastatą iš išorės, vykstančiais pastatų atitvarose ir vidaus patalpose, pastatų atitvarų fizikinėmis savybėmis ir reikalavimais pastatų patalpų mikroklimatui. Turės įgūdžių taikyti hidromechanikos dėsnius uždavinių sprendime, gebės paskaičiuoti tėkmės greitį, nustatyti kanalų hidraulinius parametrus, mokės paskaičiuoti tėkmės debitą, įvertinti triukšmo lygį šalia automobilių kelių