H592B004 Užsienio kalba 2 (lietuvių klb.)

Užsienio kalba 2 Lietuvių kalba studentai išmoks įvardinti elementarius įrankius darbinėje aplinkoje. Taip pat, kurso dalyviai toliau gilins žinias transporto bei aviacijos srityje, vartodami esmines sąvokas lietuvių kalba. Studentai gebės suprasti tekstus apie aplinkos bei žmogaus saugą. Galiausiai, kursą pabaigę studentai kalbės apie ateities planus ir organizuotis paprasčiausius darbus lietuvių kalba.