H592B005 Užsienio kalba 1 (Lietuvių k.)

Užsienio kalba 1 Lietuvių kalba studentai bus supažindinami su esminėmis sąvokomis, kurios yra vartojamos kalbat apie inžinerines studijas lietuvių kalba. Taip pat, studentai išmoks prisistatyti profesinėje aplinkoje bei papasakoti apie savo darbą ar studijas vartodami užsienio kalbą. Galiausiai, studentai turės galimybę susipažinti su trumpa inžinerijos istorija.